waarden

Waarden

Bij de oprichting van De Persgroep - in 1990 - werden een aantal kernwaarden gedefinieerd die leidend zouden zijn voor de strategie van de groep. Deze waarden zijn ook vandaag nog actueel en worden samengevat in de 5 P’s van De Persgroep: Passion, People, Powerbrands, Profit & Progress.

CEO Christian Van Thillo licht ze toe in de video hiernaast.